Domowa wentylacja mechaniczna płuc


Tab. II. Etiologia niewydolności oddechowej leczonej w warunkach domowych