Anaesthesiology Intensive Therapy, 2009,XLI,2; 114-118

Guidelines for obstetric analgesia services

Grupa Robocza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii


*Ewa Mayzner-Zawadzka1, Zdzisław Kruszyński2, Michał Gaca3, Dariusz Maciejewski4, **Elżbieta Nowacka1


1I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski UM


2Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralny Szpital MSWiA w Warszawie


3Klinika Anestezjologii w Położnictwie i Ginekologii UM w Poznaniu


4Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Analgesia services

full version in polish language